نحوه خرید یونجه خشک انباری از مرکز بازرگانی کهن

نحوه خرید یونجه خشک انباری از مرکز بازرگانی کهن به چه دصورتی انجام می شود ؟ ارزش غذایی این محصول چگونه است؟ قیمت روز آن در حال حاضر چقدر است؟

قیمت یونجه پرسی آذربایجان

نحوه خرید یونجه خشک انباری از مرکز بازرگانی کهن به چه دصورتی انجام می شود ؟ ارزش غذایی این محصول چگونه است؟ قیمت روز آن در حال حاضر چقدر است؟

یونجه خشک

از گذشته تا به امروزه استفاده از یونجه خشک  در بین دامداران  بسیار رواج داشته  و پر مصرف می باشد.

کیفیت این محصول بسته به نحوه و روش برداشت اصولی آن است و معمولا بسیار با کیفیت می باشد و مواد مغذی زیادی هم در خودش دارد و همه ی این ویژگی ها سبب شده تا فروش بسیار زیادی داشته باشد.

چیدن و خشک کردن، اولین مرحله در حفظ کیفیت این علوفه ارزشمند می باشد.

کیفیت یونجه خشک مستقیما به حفظ برگ ها ارتباط مستقیم دارد.

برگ گیاهـان علوفـه ای نسـبت به سـاقه آنها دارای انـرژی قابل هضم، پروتئین و سـایر مواد مغذی بیشـتری بـوده و الیـاف خـام کمتـری دارند.

بنابرایـن ارزش غذایـی بـرگ نسـبت بـه سـاقه بیشـتر اسـت.

میـزان مـواد معدنـی بـه طـور قابـل ملاحظـهای بین انـدام های گیـاه متفاوت اسـت.

معمـولا میـزان تغییر مـواد معدنـی در قسـمت هـای رویشـی گیـاه بیشـتر از میـوه، دانه و غده اسـت.

با این که ممکن است مسئله برداشت نسبتا ساده به نظر آید ولی برای حفظ کیفیت یونجه بایستی دقت زیادی در انتخاب اجزاء مختلف لوازم برداشت صورت گیرد.

نحوه خرید یونجه خشک برای خوراک دام و طیور می تواند در بهبود راندمان و موفقیت اقتصادی موثر باشد.

این محصول یکی از خوراک های قدیمی و ثابت در خوراک دام به حساب می آید و تقاضای زیادی از جانب دامداری های سراسر کشور دارد.

نحوه خرید یونجه خشک انباری از مرکز بازرگانی کهن

برای خرید این محصول و سایر اقلام تامین خوراک دام و طیور می توانید با بخش فروش بازرگانی کهن  تماس حاصل فرمایید و محصول در خواستی را در سراسر کشور تحویل بگیرید.